REAKCE STAROSTY PRAHY 8 ONDŘEJE GROSE NA REPORTÁŽ J. KROUPY NA SEZNAM.CZ

Ohrazujeme se proti neprokázaným a vykonstruovaným domněnkám, které bez důkazů formuluje ve své reportáži na Seznam zprávy pan Janek Kroupa. Na základě nahrávky rozhovoru dvou hochštaplerů poškozuje dobré jméno městské části Praha 8 a práci krizového štábu, který v současné pandemické situaci musí mimo zavádění opatření nařízených vládou či ministerstvem, ale i našich vlastních, také aktivně zajišťovat nejrůznější materiální pomoc včetně dezinfekce pro potřeby občanů Prahy 8.

V rámci této činnosti se jednotliví členové krizového štábu aktivně obracejí na různé instituce i jednotlivce, kteří by byli ochotni a schopni nějak pomoci. Každou nabídku pak posuzuje krizový štáb jako celek. Situace v odvysílané reportáži pana Kroupy zavádějícím způsobem informuje o snaze krizového štábu při jeho snaze vypořádat se se současnou pandemickou krizí.

Na základě rozhovoru dvou lidí, přičemž ani jeden z aktérů nemá nic společného s MČ Praha 8, vytváří pan Kroupa iluzi, že krizový štáb, resp. jeho člen, porušuje zákon. Důkaz k tomu ale nedokládá, proto takovéto veřejné dehonestování, bez důkazů a jen na základě odposlechu dvou tzv. obchodníků považujeme za nekorektní a odmítáme ho. Opak je totiž pravdou. Pravdou, která ale z nějakého důvodu v reportáži nezazněla, přestože mé vyjádření pan Kroupa obdržel v dostatečném předstihu. Nic z toho však neuveřejnil, nejspíš proto, že se autorovi nehodila do celkového konceptu reportáže, ve které naprosto zjevně a demagogicky se snaží pouze ukázat prstem na domnělého viníka.

Skutečnost byla totiž méně mediálně zajímavá, ba dokonce až rutinní. Radní Slobodník, jako člen krizového štábu, obdržel nabídku na možnost prostorové desinfekce, kterou jako městská část v současné situaci musíme provádět a provádíme jako prevenci v boji s koronavirem. Radní Slobodník proto zcela logicky požádal o zaslání ceníku k zařízení kombinující desinfekci ozónem s fogací studenou párou biocidního roztoku e-dison. Stalo se tak e-mailem dne 20.3.2020. Dne 23.3.2020 večer přišla emailem cenová nabídka (viz. příloha). Dne 24.3.2020 radní Slobodník tuto nabídku přeposlal dalším členům krizového štábu – místostarostovi Jiřímu Vítkovi, který má v gesci bezpečnost a krizové řízení a panu Davidu Strakovi, který je vedoucím odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ Praha 8. Společně jsme nabídku posoudili a vyhodnotili, že je pro městskou část drahá, proto jsme se touto nabídkou dále nezabývali. Tím pro MČ Praha 8 celá záležitost skončila.

Dezinfekci ozónem neprováděla a neprovádí žádná soukromá firma, ale dobrovolní hasiči, takže nákup e-disonu by nedával pro krizové řízení smysl.  I proto byla nabídka odmítnuta.

V současné chvíli připravujeme trestní oznámení na osoby vystupující v reportáži.