Průzkum mezd a benefitů ukázal, že čeští zaměstnavatelé jsou štědří

Platební portál Paylab (v ČR zastoupený Platy.cz) analyzoval mzdy a rozšířenost finančních a nefinančních benefitů. V oblasti finančních benefitů jsou nejvíce zastoupené měsíční provize, u nefinančních benefitů se nabídka i preference liší podle pracovní pozice. Každopádně platí, že nejmenší nabídku benefitů dostávají pomocní zaměstnanci, kvalifikovaní dělníci a zaměstnanci v službách. Naopak nejvíce benefitů mají k dispozici lidé na manažerských pozicích.

U příležitosti odborného veletrhu HR days zveřejnil portál Platy.cz výsledky průzkumu zaměřeného na benefity – jejich využití českými zaměstnavateli, nabídku u různých typů pozic, přání a preference českých zaměstnanců. V analýze byla zpracována data shromážděná za posledních 12 měsíců od více než 80 000 zaměstnanců z celé České republiky a zaměstnanecké průzkumy sesbírané v roce 2018 na portálu Platy.cz.

„Podíl těch, kteří od zaměstnavatele kromě platu dostávají i různé typy finančních i nefinančních benefitů, neustále narůstá,“ říká za Platy.cz Michal Novák. „A není divu – u mnoha lidí zajímavá a propracovaná nabídka benefitů rozhoduje o volbě zaměstnavatele. Proto je firmy využívají jako prostředek, jímž chtějí udržet stávající zaměstnance a zaujmout nové.“

Finanční benefity jsou nejoblíbenější

Nejoblíbenější jsou u většiny zaměstnanců finanční benefity. Ty představují především měsíční provize, finanční odměny vyplácené obvykle s koncem fiskálního roku a 13. platy.

Pokud zaměstnavatel poskytuje finanční benefity, běžní zaměstnanci si takto mohou přilepšit k ročnímu základnímu platu až o 22 %. U manažerských pozic dosahují finanční benefity až 33 % z celkového ročního příjmu.

Měsíční provize v České republice v současné době dostává 43 % zaměstnanců. Nejčastěji je dostávají kvalifikovaní pracovníci a zaměstnanci ve službách (48 %) nebo pomocní pracovníci (46 %);  jedná se o přilepšení o 18 %, respektive o 16 % k jejich základnímu platu. Z pohledu výše měsíčních odměn vedou lidé na vysokých manažerských postech, kde tento bonus navyšuje základní plat o 23 %, což ve finančním vyjádření znamená 18 378 Kč. Průměrná výše měsíčních odměn obecně je 4 344 Kč.

Jednorázové finanční odměny vyplácené s koncem (fiskálního) roku dostává 28 % zaměstnanců. Jejich průměrná výše je 22 170 Kč. Nejvyšší jsou opět u top managementu, kde v průměru dosahují 232 % základního platu; je zde i největší podíl lidí, kteří takovýto benefit mají – 48 %. Nejnižší je podíl i výše odměny u pomocných zaměstnanců: tento bonus dostane jen 20 % z nich a k základnímu platu si polepší o 40 %.

Třinácté platy jsou nejméně frekventovanou formou ze tři jmenovaných typů. Dostává je 14 % českých zaměstnanců, a to v průměrné výši 19 028 Kč. „Pro zaměstnavatele je to náročnější finanční benefit, protože je závazný, často je součástí pracovní smlouvy, a je tedy nárokovatelnou složkou mzdy. Vyplácí se většinou už v listopadové výplatě v prosinci, případně v prosincové výplatě v lednu a zaměstnavatelé s touto položkou musí při tvorbě rozpočtů dopředu počítat,“ upřesňuje Michal Novák z Profesia.cz.

Největší podíl lidí, kteří dosáhnou na tento bonus (16 %), je tentokrát v nižším a středním managementu a mezi kvalifikovanými technickými pracovníky. Nejméně často dostávají třinácté platy administrativní pracovníci a kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření. Rozdíl ale není nijak propastný, třinácté platy dostává 11 % z nich.

Podíl lidí bez nefinančních benefitů klesá

Průzkum také ukázal, že klesá podíl lidí bez nefinančních benefitů, v letošním roce jich je podle průzkumu Paylab už jen 16 %.  Mezi nejoblíbenější benefity patří v současné době dovolená navíc, flexibilní pracovní doba, možnost pracovat z domova, ale také sick days a vzdělávání.