Pivovar, který dbá na sousedské vztahy.

Deset let společnost Pivovary Staropramen prostřednictvím projektu „Dny, kdy pomáháme aneb Community Days“ dokazuje, že je nejen starostlivý zaměstnavatel, ale také dobrý soused. Právě do sousedství smíchovského pivovaru Staropramen letos opět zamířila dobrovolnická pomoc zaměstnanců české pivovarské dvojky.  

Centrum výcviku psů pro postižené Helppes, Stanice přírodovědců nebo Komunitní centrum Prádelna. To jsou tři lokality Prahy 5, domovského regionu pivovaru Staropramen, které v uplynulých třech dnech nahradily kancelářské či výrobní prostory více než stovce zaměstnanců smíchovského pivovaru. 

„Například v Centru výcviku psů pro postižené Helppes takto pomáháme už pošesté. Letos jsme se zde věnovali úpravě venkovního skladu, rekonstrukci překážek pro psy a nátěrovým pracím na různých místech areálu, kde jsou trénováni psi, kteří po výcviku zamíří k novým majitelům se zdravotním postižením, vysvětluje Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí společnosti Pivovary Staropramen.

Ve Stanici přírodovědců mají pštrosi díky zaměstnancům pivovaru nově sanovaný výběh, areál zahrady zkrášlil nový rozcestník, upravené záhony a čerstvě natřené dřevěné prvky. Komunitní centrum Prádelna pak nově může začít využívat vybudovanou jazykovou učebnu nebo komunitní zahradu.

„Je téměř neuvěřitelné, že už je to deset let, kdy jsme náš první dobrovolnický projekt s názvem Community Days odstartovali. Tehdy jsme měli za cíl pomoci městské části Prahy 5 revitalizovat prostředí Prokopského a Dalejského údolí. Zatímco tenkrát se akce zúčastnilo patnáct členů vedení, letos se do projektu zapojilo celkem 190 kolegů napříč celým pivovarem nejen v Praze, ale prostřednictvím pivovaru Ostravar také v Ostravě,“ říká Edita Šilhánová. 

Pivovar Ostravar je součástí společnosti Pivovary Staropramen a jeho zaměstnanci se do dobrovolnické akce zapojují od roku 2009. Letos se 60 ostravských pivovarníků kromě bezprostředního okolí pivovaru zaměřilo i na Komenského sady, kde broušením a následným nátěrem společně zkrášlili vstupní bránu.

Cílem akce „Dny, kdy pomáháme aneb Community Days“ je především snaha pomoci našim sousedům. Je zde ale i nezanedbatelný „vedlejší produkt“ v podobě netradičního teambuldingu pro zaměstnance pivovaru. Kolegové z různých oddělení mají ideální příležitost stmelit kolektiv nejen během práce, ale i na závěrečném posezení u piva,“ připomíná Edita Šilhánová. 

O projektu Dny, kdy pomáháme aneb Community Days
Cílem projektu Dny, kdy pomáháme aneb Community Days je přispět činností zaměstnanců společnosti Pivovary Staropramen ke zvelebení míst v okolí pivovarů Staropramen a Ostravar. Projekt má za sebou již deset ročníků a přes 9000 odpracovaných dobrovolnických hodin. Letošním partnerem pražské části projektu je společnost EKO-KOM, která dobrovolníkům zdarma zapůjčila pracovní nářadí a ochranné pomůcky. Vícedenní akce Dny, kdy pomáháme aneb Community Days je rovněž součástí projektu Engage Days 2016, která je zaštítěna platformou Byznys pro společnost. Ta podporuje odpovědné podnikání v České republice napříč velkými i menšími společnostmi, jimž pomáhá nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR. Členy platformy jsou desítky nejvýznamnějších společností, klíčové svazy a instituce.

Kde všude zaměstnanci společnosti Pivovary Staropramen pomáhali:

2007 - Prokopské údolí
2008 - Prokopské údolí
2009 - Toulcův dvůr / blízké okolí pivovaru Ostravar
2010 - Toulcův dvůr / sady Milady Horákové v Ostravě
2011 - Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců/Komenského sady, Bezručův park v Ostravě
2012 - Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců/ Sady Milady Horákové
2013 - Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců, Domov Sue Ryder/ Dům zvláštního určení v Ostravě
2014 - Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců, Domov Sue Ryder/ Dům zvláštního určení v Ostravě, ostravský Lesopark a okolí pivovaru Ostravar
2015 - Centrum výcviku psů HELPPES, Stanice přírodovědců, Komunitní centrum Prádelna/ Okolí pivovaru Ostravar, Husův park a Indiánské městečko v Ostravě
2016 - Centrum výcviků psů HELPPES, Stanice Přírodovědců, Komunitní centrum Prádelna/ Komenského sady, okolí pivovaru Ostravar