Elitní studentskou cenu IT SPY vyhrál algoritmus pro okamžité vyhledávání ve videu

Elitní akademická soutěž IT SPY zná své vítěze. 1900 projektů, které byly letos dokončeny na českých a slovenských IT univerzitách, porazil Adam Blažek z pražského MATFYZu Univerzity Karlovy s algoritmem, který je schopen v reálném čase vyhledávat ve stovkách hodin videa na základě uživatelských vstupů. Druhé místo obsadil projekt Ramana Samuseviche z ČVUT FEL, odhalující cyberzločince. Třetí místo pak Martin Tamajka ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, FIIT.  

Vítězný algoritmus Adama Blažka rozpozná libovolnou konkrétní scénu ve videu na základě textového zadání anebo jednoduché barevné skici. Vyhledávání probíhá v reálném čase i v případě velkého množství dat, může tedy významným způsobem ulehčit práci videoeditorům, filmařům anebo vylepšit vyhledávání ve videobankách. Program je však možné používat i na běžném PC a určen tedy může být i amatérům. S ohledem na to, kolik videa dnes běžný uživatel produkuje (například jen na YouTube každou sekundu přibydou stovky hodin videa), je potenciál řešení obrovský.

Projekt zároveň dvakrát zvítězil v mezinárodní soutěži, kde soutěží týmy právě ve vyhledávání scén ve videu. Blažek sám zmiňuje, že projekt zatím vznikl bez investora.

"Již o mne projevilo zájem několik investorů z mediální branže, ale já momentálně nechci budovat startup. Know-how, získané tvorbou projektu, použiji spíš pro vývoj něčeho nového," dodává Blažek.  “Inspiroval jsem však množství studentů, kteří moji myšlenku již nyní rozvíjí ve svých vědeckých pracích.”

Druhé místo obsadil Raman Samusevich s algoritmem pro odhalování cyberzločinců, kteří se snaží maskovat za běžné uživatele. Cílem projektu bylo najít způsob, jak je s jistotou odlišit a izolovat, aniž by běžní uživatelé museli podstupovat zpřísněná bezpečnostní ověřování, snižující jejich uživatelský komfort nebo byli vystaveni falešným poplachům. Projekt byl úspěšně testován ve spolupráci s bezpečnostní divizí O2 v reálném prostředí.

“Od počátku jsem projekt vyvíjel tak, abych splnil požadavky společností na jednoduchou aplikovatelnost v praxi. Projekt je dnes dopracován do takové fáze, že je možné jeho jednoduché nasazení do již existujících programů a jeho použitelnost je velmi široká - od detektorů spamu nebo malware, kde například zabraňuje cyberzločincům upravovat jejich programy proti konkrétnímu antiviru,” uvádí Samuschevic.

Projekt Martina Tamajky, který se umístil jako třetí, se zabývá automatickým vyhodnocováním medicinských dat - konkrétně scanů lidského mozku při magnetické rezonanci. Program, který snímky převede do 3D dat, dokáže odhalit jednotlivé anomálie, zásadním způsobem pomáhá lékařům při diagnostice a snižuje selhání lidského faktoru. Podle Tamajky je právě v počítačové asistenci při léčbě budoucnost českého i slovenského lékařství. Prototyp programu sestavil a ověřuje se společností Siemens.

“Lékařů je nedostatek nejen na Slovensku. Mým cílem je tedy ulehčit jim co nejvíce od mechanické práce tak, aby se mohli co nejvíce soustředit na kritické oblasti léčby, kde je lidský faktor naopak vyžadován,” doplňuje Tamajka. 

Podle poroty, ve které jsou zastoupeni akademici i zástupci komerční sféry, dokazují letošní vítězové kvality českých a slovenských technických univerzit. Zároveň jsou důkazem, že spolupráce univerzit a soukromého sektoru má smysl a reálný dopad na další využití diplomových projektů v praxi.

“Porota celkově hodnotí letošní ročník jako velmi úspěšný. Ve finále se objevily velice kvalitní práce s jasným vědeckým přínosem i praktickým využitím. Ocenili jsme také výborné prezentační schopnosti finalistů, kteří dokázali složité projekty a jejich aplikaci vysvětlit nezainteresovanému publiku,” zmiňuje Jaroslav Zendulka z VUT v Brně, který byl předsedou poroty pro letošní ročník.

“Těší mne, že každý rok se příčka posouvá o trochu výš. Potenciál vítězných prací je obrovský. I skutečnost, že se na nich shodla komise složená nejen z akademických pracovníků, ale zároveň společností, které si všímají především praktického využití jednotlivých projektů, poukazuje na jejich vysokou kvalitu,” myslí si Bohumír Zoubek Services & Products Director společnosti Profinit. 

V rámci soutěže byly uděleny také tři ceny pro nejlepší open-source projekty za společnost Red Hat, dvě ceny odborné veřejnosti, svého sympatizanta měla možnost vybrat také široká veřejnost. 7. ročníku soutěže se zúčastnilo 19 fakult z 11 českých a 7 slovenských vysokých škol. Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.itspy.cz/category/blog/  nebo na Facebooku: www.facebook.com/itneninuda

Celkové výsledky soutěže:

Absolutní vítěz

Adam Blažek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Nástroj, který dokáže na základě skic a klíčových slov během několika vteřin vyhledávat scény v rozsáhlých databázích videa.

Druhé místo soutěže

Raman Samusevich, České vysoké učení technické v Praze
Systém odhalování cyberzločinců, kteří se s využitím spamových emailů, podvodných programů a dalších nástrojů snaží vypadat jako běžní uživatelé a chtějí tak obelstít bezpečnostní systémy pracující na bázi umělé inteligence.

Třetí místo soutěže

Martin Tamajka, Fakulta informatiky a informacnych technologii, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Metoda využívá segmentace z magnetické rezonance lidského mozku a jejich převodu do 3D dat. Šetří tak čas a zefektivňuje práci lékařů. Eliminuje také možnost selhání lidského faktoru při diagnostice.

4. - 8. místo soutěže (v abecedním pořadí)

Jan Bednařík, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
Systém pro automatické sledování a zjištění polohy objektů, např. dronů, v reálném čase pomocí několika kamer. Je uplatnitelný v aplikacích kladoucích důraz na bezpečnost

Filip Kodýtek, Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
Systém PUF (Physical Unclonable Function) usnadňuje a nahrazuje IT bezpečnostní řešení. Pracuje na principu unikátního otisku přístroje – stejně jako člověk má unikátní otisk prstu.

Marek Naggy, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Program spojuje informace z kriminalistických textů nebo novinových článků a vytváří tak pomyslnou kriminální síť. Na základě výsledků určí klíčové osoby, jejichž odstranění dokáže zničit nebo citelně nabourat celou kriminální síť.

Jonáš Petrovský, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně
Algoritmus zkoumá komentáře a vyjádření na internetu ve vztahu k vývoji cen akcií. Výsledky dokazují jasnou spojitost.

Ľuboš Spaček, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Optimální řízení modelu kuličky na plošině doplněné rozšířením jeho vzdělávacích schopností implementací automatické navigace kuličky v bludišti. 

Cena Red Hat
Cena udělená partnerem soutěže společností Red Hat projektu, který způsobem hodným pozornosti zpracovává problematiku open-source. Cena může být udělena kterémukoli projektu, který se zúčastnil soutěže. 

•    David Formánek, Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu
•    Jan Wrona, Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků
•    Matúš Marhefka, Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů

Cena veřejnosti
Jonáš Petrovský, Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně

Cena odborných novinářů + čestné uznání PR expertů
Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů. Součástí je vyhlášení také čestného uznání panelu PR expertů za komunikační potenciál projektu i autora.

•    Adam Blažek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova (cena novinářů)
•    Jan Bednařík, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (čestné uznání)