Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Czech Point

6. 06 2010 | Czech POINT je kontaktní místo veřejné správy, které je na ÚMČ Praha 13 v provozu již od 28. března 2007. Úřad městské části Praha 13 se stal prvním úřadem v republice, kde bylo otevřeno pracoviště Czech Point.

Czech POINT je kontaktní místo veřejné správy, které je na ÚMČ Praha 13 v provozu již od 28. března 2007. Úřad městské části Praha 13 se stal prvním úřadem v republice, kde bylo otevřeno pracoviště Czech Point.

Naleznete ho v prvním patře radnice a v současné době poskytuje ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů (z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů) a umožňuje přijetí podání podle živnostenského zákona.  Na základě identifikačního čísla organizace pro obchodní a živnostenský rejstřík a na základě názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví může každé pracoviště Czech Point poskytnout ověřený výpis. Správní poplatek za výpis činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující, u výpisu z Rejstříku trestů je správní poplatek 50 Kč.

Pracoviště Czech Point nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výpisu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výpis se stává veřejnou listinou. Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výpis; podrobnosti viz jednotlivé druhy výpisu.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis z Rejstříku trestů

Od začátku  roku 2009 přibyly na terminály Czech POINT tři nové agendy.
Nejvíce využívaný bude zřejmě Výpis z bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů, o který lze zažádat na základě novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Pro získání tohoto výpisu je potřeba pouze předložit doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Cena výpisu je 100 Kč.

Další agendou je Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Jde vlastně o náhradu několika výpisů (Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů apod.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže.

Poslední je  Registr účastníků provozu autovraků MA ISOH. Czech POINT zde autorizuje kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO