Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

ZŠ Janského - správná škola

9. 07 2010 | Naše škola je postavena na okraji sídliště Velká Ohrada s výhledem na Prokopské údolí. První žáky jsme přivítali 1.9.1991, právní subjektivitu škola získala 1.1.1992. V současné době vzděláváme 286 žáků, z toho 168 žáků v 8 třídách na 1.stupni a 118 žáků v 6 třídách na 2.stupni.

Naše škola je postavena na okraji sídliště Velká Ohrada s výhledem na Prokopské údolí. První žáky jsme přivítali 1.9.1991, právní subjektivitu škola získala 1.1.1992. V současné době vzděláváme 286 žáků, z toho 168 žáků v 8 třídách na 1.stupni a 118 žáků v 6 třídách na 2.stupni. Průměrný počet žáků ve třídách je 20.
Podle nového školního vzdělávacího programu "Správná škola" učitelé učí v 1.,2., 3. a 6.,7., 8. ročníku. V ostatních ročnících se žáci vzdělávají podle školního  vzdělávacího programu Základní škola, ale postupně budou přecházet na nový školní vzdělávací program, který naši učitelé 2 roky připravovali podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Protože chceme uplatňovat nové trendy ve výchově a vzdělávání žáků, rozhodli jsme se jednak velmi pečlivě a zodpovědně připravit nový ŠVP a zároveň vyučujeme na 1. stupni podle programu "Začít spolu" www.sbscr.cz, který upřednostňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti, klade důraz na podnětné prostředí, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tématickou výuku. Z uplatňování těchto prvků ve výuce vychází i náš nový program "Správná škola".

Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni – máme odborné učebny pro výuku zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie, cizích jazyků, výtvarné výchovy, 2 počítačové učebny s napojením na internet, 2 multimediální učebny s interaktivní tabulí, 2 tělocvičny, posilovnu, fotbalové hřiště, atletickou dráhu, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště na házenou, kinosál s výborným ozvučením, keramickou dílnu, cvičný byt, školní dílnu a školní knihovnu s širokou nabídkou knih.

Každoročně pořádáme školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, výjezdy žáků do zahraničí, poznávací výlety, spolupracujeme se sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA a sportovním klubem SK Velká Ohrada. Výuku zpestřujeme návštěvami kulturních a naučných pořadů a výtvarných galerií.
Ve 3. a 4. ročníku žáci absolvují bezplatný kurz plavání. Při školní knihovně pracuje Klub mladého čtenáře.

Nabízíme také možnost psychologického poradenství, nápravy řeči a spolupracujeme se středisky protidrogové prevence.

http://www.zs-janskeho.cz

Diskuse

Čtěte více

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO