Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Rozhovor pro Polenský zpravodaj

5. 10 2011 | Na počátku letošního října slaví TKZ Polná, spol. s. r. o. 100 leté výročí založení. Je to zřejmě historie nejstaršího kovopodniku na Jihlavsku, stoleté období nepřetržité kovovýroby na jediném místě.

Dějiny podniku zaznamenávají nejen vývoj výrobního procesu a strojového vybavení, zároveň vypovídají o nezbytné průběžně stoupající kvalifikaci všech pracovníků, jejich vynalézavosti, snaze osvojit si nové technologie  a vlastním přispěním ji posunout kupředu. TKZ a město Polná k sobě neodmyslitelně patří, tvoří jeden celek s trvalou tradicí hodnot. Polensko nenáleželo k tzv. průmyslovým oblastem, přesto zde na počátku dvacátého století tři podnikaví a prozíraví muži – zkušený obchodník František Sláma, Václav Novák a polenský starosta Jindřich Volenec založili 1. prosince 1911 firmu Sláma a spol., továrna na kovové zboží, společnost s r. o. V místech dnešních budov TKZ  začali ihned s výstavbou moderní haly o rozloze 1080 m2, se stropním osvětlením a ventilací, ručními lisy, lakovnou a elektrickými pecemi. Do roka zde prvních třicet kvalifikovaných zaměstnanců přemístilo roztříštěnou  výrobu kancelářských a školních předmětů, mnohé byly patenty F. Slámy a světové unikáty.  Materiál, s nímž se převážně pracovalo, dal firmě místní lidový název plíškárna.

V říjnu roku 1932, po smrti F. Slámy, byla ustavena společnost s ručením omezeným Továrna na kovové zboží, Ing. Sázavský a spol., společnost s r. o. v Polné, předmětem podnikání byla i nadále výroba drobného kovového zboží, kancelářských, školních a kuřáckých potřeb, uzávěry lahví, kovová  galanterie apod. Od prosince 1942 byla firma provozována pod názvem Ing. Sázavský a. s., reprezentovali ji bratři Ing. Václav a Ing. Karel Sázavští, a v té době mnohým občanům Polenska poskytovala útočiště před pracovním nasazením v Německu. V roce 1948 byla továrna znárodněna a postupně začleněna  do firem KOH-I-NOOR Praha, Mars Svratka kde vznikla vlastní výroba závěsů , Branecké železárny a konečně do podniku Tokoz Žďár nad Sázavou jako TOKOZ n.p.  , závod 020 Polná. K 1. lednu 1991 byl polenský závod ze státního podniku Tokoz vyčleněn a téhož dne byl založen samostatný subjekt  TKZ Polná, s. p. Dne 1. září 1994 byl tento státní podnik privatizován ve veřejné soutěži. Vznikla firma TKZ Polná, spol. s r. o., soukromý podnik s českým kapitálem a českými vlastníky, navazující na předchozí tradice.

Privatizace někdy přinášela větší či menší změnu výrobního programu, často dokonce znamenala zánik firmy i značky.
Nic takového se v TKZ nestalo. Naopak, konečně mohla firma opět svobodně volit předmět podnikání a určit směr svého budoucího vývoje. Bylo rozhodnuto pokračovat v úspěšné výrobě stavebního a nábytkového kování , zejména vysazovacích závěsů pro okna, dveře a vrata. Tzv. panty vyrábíme od roku 1955, získali jsme  velké zkušenosti a  sortiment se nadále  rozvíjí. V praxi to znamená víc než tisíc druhů výrobků různých typů v mnoha modifikacích: závěsy dveřní, okenní, vratové, nábytkové, tyčové, kloubové, skryté, seřiditelné ve dvou a třech směrech, ozdobné návleky na panty, montážní přípravky, upínací elementy, bezpečnostní botičky a kování atd.. Zvláštní pozornost věnujeme výrobě replik historického stavebního kování pro  obnovu významných  budov. Svůj  podíl práce máme např. na  rekonstrukci Národního divadla v Praze, (v současné době se řeší  Národní museum Praha),   České národní banky,  řady hradů, zámků a divadel, významných  společenských objektů apod.

Firma obdržela certifikaci dle evropské normy ISO 9001: 2008, výrobky dle EN 1935: 2002, od roku 2010 je držitelem značky ČESKÝ VÝROBEK. Výrobky prezentujeme na mezinárodních výstavách a veletrzích. Více než třetinu produkce exportujeme do nejrůznějších zemí na celém světě, do Latinské Ameriky, Střední Asie  Indonézie, v Evropě máme obchodní partnery zejména v Polsku, dále v Německu a Rakousku, ve Francii, v Anglii, Nizozemí, v Litvě, Rusku atd. V České republice bychom řadu z našich výrobků našli v každé domácnosti.

Dobrý zvuk firmy určuje nejen sortiment výrobků, ale především jejich kvalita. V katalozích jsou naše výrobky uváděny pod heslem spotřební zboží, náš podnik však vyrábí  potřebné zboží a to  je velký rozdíl.  Zatím co u spotřebního zboží je stanovena doba předpokládané životnosti, naše výrobky musí mít životnost v podstatě neomezenou, v souladu se životností objektu. Proto věnujeme velkou pozornost nejen vývoji a výrobě, ale velmi důležitým pracovištěm je zkušebna. Na příklad norma stanoví pro určitý výrobek výdrž dvě stě tisíc cyklů, naši interní normu zátěže jsme stanovili i na milion cyklů. Zátěžové zařízení v naší zkušebně pracuje a je kontrolováno čtyřiadvacet hodin denně v nepřetržitém provozu.

Kvalitní výrobek ovšem předpokládá nejen kvalifikované pracovníky, ale také odpovídající strojové a další vybavení včetně příslušných prostor.
Samozřejmě. Uveďme chronologicky: V letech 1966 – 1968 byla vybudována výrobní hala o rozloze 2200 m2, nová kotelna, sociální zařízení, sklad materiálu a sklad hořlavin. V letech 1976 – 1981 byla postavena nová administrativní budova. V roce 1998 byl kolaudován nový objekt pro expedici a sklad a téhož roku zahájila provoz podniková zkušebna.

Významným činitelem pro financování nových investic v současnosti se stalo čerpání prostředků z fondů Evropské unie. V programu Rozvoj a Inovace jsme nová pracoviště vybavili špičkovými, výkonnými  CNC stroji  převážně japonské výroby. V rámci projektu Marketing a Inovace výrobního procesu jsme mohli zkvalitnit naši propagačně-obchodní a výrobně-technickou úroveň. Společně s Úřadem práce jsme realizovali školení pro všechny zaměstnance a zaměřili jsme se  na kvalitu, organizaci a společenské vztahy. Dokončujeme projekt Nemovitosti, což je nejnáročnější akce posledního období, stavíme novou výrobní halu, která bude sloužit nejen při celkové reorganizaci výroby, ale také se  zrychlí výrobní technologie.  Současně se provádí úpravy a vybudování dalších prostor pro výrobní procesy a logistiku.

V TKZ pracují převáženě obyvatelé Polné a nejbližšího okolí. Pro zaměstnance, rodinnou rekreaci i příležitostná setkání postavil podnik tři chaty v rekreační oblasti u rybníka Belfríd  na Bohdalovsku. V roce 2009 byl u areálu společnosti  otevřen Penzion TKZ Polná. Tato zařízení  slouží nejen potřebám zaměstnanců a firmy, ale jsou využívány i komerčně pro nejširší veřejnost.

Lze bez nadsázky říci, že TKZ Polná je pro mnohé pracovníky druhou rodinou. Jak si budoucnost firmy představuje vedení společnosti?
Rozhodně naše ambice jsou velmi odvážné. Uvažujeme realisticky, ale víme, že všechny důsledky finanční a ekonomické krize ještě neodezněly. Vedení společnosti však chce být na budoucnost dobře připraveno. Hlavním krédem firemní filozofie je: „ Na prvním místě je maximálně spokojený zákazník a zaměstnanec!“ V rámci našeho výrobního programu chceme být i nadále konkurenčně schopným podnikem, vytvářet podmínky pro další rozšiřování výrobních kapacita a využití nejmodernějších technologií. Není nadsázkou náš slogan: „ V každém domě, v každém bytě najdete naše výrobky.“ Náš společný cíl – vedení firmy i všech zaměstnanců Továrny kovového zboží  – je přece zakódován přímo ve značce firmy TKZ Polná:  Tradice – Kvalita – Záruka dobré práce.
 

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO