Kung Fu Wing Chun Kuen Phai

S věkem a zkouškou časem, se Wing Chun harmonicky pojí s každodenním životem lidí, kteří se věnuji studiu tohoto umění. Velký počet lidí studoval a stále pilně studuje tuto vědu, aby objevil svět plný moudrosti. Jistě pouze vytrvalí, houževnatí, trpěliví, a vnímaví dosáhnou požadovaného cíle. Díky těmto vlastnostem dokáží v budoucnosti vidět, a ne se jen dívat, správně konat a ne jen hezky mluvit, zaměřit se na detaily a ne jen podružnosti.

Není potřeba ostře odsuzovat mistry za to, že se věnovali jen malému počtu žáků. Činili tak pouze proto, aby nedocházelo k narušení tohoto stylu, a znalosti se mohly přesněji předávat dalším. Cvičeni je velmi dlouhé, a to nejen jako test loajality, ale také proto, aby se tělo mohlo postupně rozvíjet a adaptovat se potřebám cvičení, aby se posílilo a nesláblo, aby si člověk nepodlomil zdraví. Proto nemají mnozí dost trpělivosti a přestávají cvičit. Poté se snaží prozkoumat i další bojová umění, ale ta mají stejný přístup a vše opět opakuje. Odsud pochází diskuse, co je lepší a co je horší. Nejsou špatná bojová umění ani školy, je jenom odborník dobře vycvičený a špatně vycvičený, člověk dobrý a nebo špatný, zlý a hodný, chytrý a hloupý, moudrý nebo omezený.

 

Wing Chun má unikátní genotyp bojového umění, který přežil v průběhu staletí a je základem pro šíření a doplňování autonomní samoregulace bojových umění. Specifika a neobvyklá síla vnitřního potenciálu Wing Chun byli způsobeny přinejmenším tím, že bylo dlouho udržované v tajnosti a mimo ostatní druhy bojových umění. V celé své dlouhé historii nebyl Wing Chun nikdy zásadně změněn, narozdíl od jiných stylů. To ovšem neznamená, že Wing Chun nebyl vnějším podroben vlivům a existoval úplně odděleně.

http://wckp.cz/CS

Duch Shaolinu přinesl některé základní myšlenky a koncepty bojového umění, ale pouze v okamžiku vzniku a utváření stylu. V průběhu času během své existence se postaveni Wing Chun zásadně změnilo. Za prvé, mistři shromažďovali a spojovali, zkoušeli v praxi a zlepšovali své znalosti a zkušenosti předchozích mistrů Wing Chun. Upevnila se vlastní metodika cvičeni, technický arzenál, taktika a strategie boje, filozofický pohled na svět: Wing Chun věnuje velkou pozornost vnitřní seberealizaci, kde psychofyzická práce převládá nad vnější prací a nárůstem svalů.

Praxe znamená kombinaci cvičení s meditací, s dýcháním, a s použitím síly. Pohyby těla jsou kontrolovány vědomím v zájmu dosažení optimální celkové soudržnosti a jednoty s psychofyzickým procesem. Používají se  takové vlastnosti, jako měkkost, tvrdost, chytrost, rovnováha, velká síla, citlivost, intuice. Rovněž se cvičí zlomy, házeni, údery, tlaky, technika vyvedení z rovnováhy, velký arzenál práce nohou a jejich vzájemné působeni s rukama a s tělem. To vše je zahrnuto v sekcích lepicích rukou, bojových rukou,  lepicích nohou, bojových nohou.

Dobrý Mistr Wing Chun dokáže kdykoli použít všech podmínek uvedených výše. Během cvičeni s partnerem, slyší a cítí jeho záměry, zachovává výhodnou polohu v požadovaném rozsahu, váže ho a nedovoluje mu rozvinout útok, sám rychle reaguje na změny, utočí a provádí protiútoky. Školy a styly které existovaly kdysi byli důstojné školy bojových umění, ale byly mnohem níže, co se týče praktičnosti, a z tohoto důvodu spíše od Wing Chun více přebírali než ho ovlivňovali. Za druhé, Wing Chung získal pověst a respekt jako styl jisty ve svých silách a možnostech, který neničí ale vytváří.
Toto vede k zachování jeho jedinečných tradic, které jsou základem záruk jeho životnosti a stoupajícího potenciálu a udržování vnitřní síly ducha Wing Chun.
Díky své svéráznosti, Wing Chun zaujímá důstojné místo v řade bojových umění.