Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Co je mateřské centrum?

22. 06 2010 | Co je mateřské centrum? Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy.

Co je mateřské centrum? 

Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy.
 

Mateřská centra pomáhají

» umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají
» jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě
» poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím
» nabízí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství
Role mateřských center ve společnosti

» jsou místem, kde jsou děti vítány. Nacházejí zde přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku v jiné roli než v domácnosti
» mají neformální charakter a pomáhají nalézat nové přátele
» jejich otevřenost umožňuje integraci do společenství „odlišných“ a učí toleranci a předchází xenofobii
» jsou otevřena všem rasám, různým sociálním vrstvám, lidem s různým postižením, uprchlíkům a dalším
» vznikají dobrovolnou činností občanů
» přispívají k rozvoji občanské společnosti
» posilují mateřskou roli ženy
» společenství v MC umožňuje na principu příkladu včasné pojmenování problémů a hledání jejich řešení. Předchází se tak konfliktním situacím
» rodiny se zde učí využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality
» pomáhají ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich sebevědomí
Programy mateřských center

» programy pro matky, rodiče, děti
» programy tvořivé, vzdělávací, sportovní
» rekvalifikační i jednorázové akce
MC spolupracují

» s neziskovými organizacemi i státními institucemi
» s partnerskými organizacemi v zahraničí
Založení občanského sdružení, shánění prostorů a peněz, budování samosprávy MC, koncipování a zajišťování programů, starost o public relation, fundraising vyžaduje orientaci v zákonech, těsný kontakt s obecními úřady a zájem o obecné dění. To všechno se musejí ženy zakládající MC naučit.

Převzato z materiálů Sítě MC

Náš pohled

Myslíme si, že je zbytečné rozepisovat se o poslání mateřských center více, neboť nejlepším důkazem jejich potřebnosti a oblíbenosti je to, že nyní po 15ti letech jsou v ČR již téměř tři stovky takových zařízení.

Tak alespoň stručně:

» Mateřská centra jsou určena především pro matky s dětmi, ale i celé rodiny
» Podporují: společenský život, seberealizaci, začleňování se do kolektivu, tvořivost, dnes tolik opomíjenou komunikaci, aktivní zájem matek o komunální politiku a o dění v jejich nejbližším okolí
» Poskytují: zázemí, výměnu zkušeností, zdravý vývoj dětí
» Zabraňují : úplné izolaci maminek s dětmi od společnosti
My sami se domníváme, že možnosti podobných projektů jsou velice široké a záleží jen na maminkách samotných, kam až se působnost každého jednotlivého mateřského centra bude schopna rozšiřovat. A do budoucna počítáme i s přejmenováním na rodinné centrum, neboť v mnoha centrech se již aktivně zapojují do veškerého dění i tatínkové. To je v dnešní hektické společnosti náš největší cíl.
 

Diskuse

Čtěte více

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO