Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

ZŠ Jánského

7. 06 2010 | Naše škola je postavena na okraji sídliště Velká Ohrada s výhledem na Prokopské údolí. První žáky jsme přivítali 1.9.1991, právní subjektivitu škola získala 1.1.1992. V současné době vzděláváme 286 žáků, z toho 168 žáků v 8 třídách na 1.stupni a 118 žáků v 6 třídách na 2.stupni. Průměrný počet žáků ve třídách je 20.

Naše škola je postavena na okraji sídliště Velká Ohrada s výhledem na Prokopské údolí. První žáky jsme přivítali 1.9.1991, právní subjektivitu škola získala 1.1.1992. V současné době vzděláváme 286 žáků, z toho 168 žáků v 8 třídách na 1.stupni a 118 žáků v 6 třídách na 2.stupni. Průměrný počet žáků ve třídách je 20.

Podle nového školního vzdělávacího programu "Správná škola" učitelé učí v 1.,2., 3. a 6.,7., 8. ročníku. V ostatních ročnících se žáci vzdělávají podle školního  vzdělávacího programu Základní škola, ale postupně budou přecházet na nový školní vzdělávací program, který naši učitelé 2 roky připravovali podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Protože chceme uplatňovat nové trendy ve výchově a vzdělávání žáků, rozhodli jsme se jednak velmi pečlivě a zodpovědně připravit nový ŠVP a zároveň vyučujeme na 1. stupni podle programu "Začít spolu" www.sbscr.cz, který upřednostňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti, klade důraz na podnětné prostředí, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tématickou výuku. Z uplatňování těchto prvků ve výuce vychází i náš nový program "Správná škola".

 

Při výuce čtení využíváme různých metod, od tradiční analyticko-syntetické přes novější genetickou až po metodu splývavého čtení www.abcmusic.cz, čímž jsme u dětí zvýšili úroveň čtení. Děti čtou plynule a s porozuměním a daří se to i dětem se specifickými poruchami učení (např. dyslexie).
Od roku 2002 máme třídy s rozšířeným vyučováním jazyků (ve 3. – 5. ročníku výuka anglického jazyka, od 6. ročníku druhý povinný jazyk - německý).
Od 7. ročníku si mohou žáci vybrat povinně volitelné předměty:
    -sportovní výchova
    -výpočetní technika
    Nabídka povinně volitelných předmětů se mění podle zájmu žáků a možností školy.

Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni – máme odborné učebny pro výuku zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie, cizích jazyků, výtvarné výchovy, 2 počítačové učebny s napojením na internet, 2 multimediální učebny s interaktivní tabulí, 2 tělocvičny, posilovnu, fotbalové hřiště, atletickou dráhu, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště na házenou, kinosál s výborným ozvučením, keramickou dílnu, cvičný byt, školní dílnu a školní knihovnu s širokou nabídkou knih.

Každoročně pořádáme školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, výjezdy žáků do zahraničí, poznávací výlety, spolupracujeme se sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA a sportovním klubem SK Velká Ohrada. Výuku zpestřujeme návštěvami kulturních a naučných pořadů a výtvarných galerií.
Ve 3. a 4. ročníku žáci absolvují bezplatný kurz plavání. Při školní knihovně pracuje Klub mladého čtenáře.

Nabízíme také možnost psychologického poradenství, nápravy řeči a spolupracujeme se středisky protidrogové prevence.

Pro žáky 1. stupně jsou k dispozici 4 oddělení školní družiny s ranním i odpoledním provozem.

V odpoledních hodinách se žáci mohou věnovat zájmové činnosti v mnoha kroužcích pořádaných školou i jinými organizacemi v budově školy.

Žáci si mohou v objektu školy zakoupit dotované mléčné svačinky. Obědy se vydávají v prostorné jídelně s možností výběru ze 2 teplých jídel a zeleninového talíře. Po domluvě s kuchařkami je možné připravovat i diety pro děti nemocné cukrovkou či jídlo pro děti s bezlepkovou dietou.

V roce 2004 se žáci zapojili do akce zaměřené na záchranu ježků ve spolupráci se Záchrannou stanicí v Pardubickém kraji. Také spolupracovali na projektu "Pražská veverka", který připravilo občanské sdružení Ornita www.ornita.cz  v návaznosti na úspěšné projekty "Pražská avifauna - Náš les" a "Sovy do škol" www.sovy.cz, kterých se naše škola v minulých letech zúčastnila. Žáci i učitelé jsou také pravidelnými dárci finančních příspěvků nadaci Kapka naděje pro děti nemocné leukémií a účastníky charitativních akcí pro UNICEF. Učitelé se účastní projektu Adopce na dálku a přispívají na studium již druhé dívce, tentokrát z Indie. Olivia z Ugandy díky tříleté pomoci úspěšně dokončila školu.

Naši žáci se pravidelně účastní vědomostních, pěveckých a sportovních soutěží v rámci obvodu, ve kterých často obsazují přední místa, což dokladuje výstavka diplomů a pohárů na chodbách školy.

Škola jako celek se hlásí k novým trendům ve vzdělávání, jejichž cílem je motivovat žáky pro celoživotní učení, vést je k všestrannému rozvoji osobnosti, naučit je účinné a otevřené komunikaci a připravovat je k tomu, aby se projevovali jako svobodné a odpovědné bytosti se všemi právy a povinnostmi.

Vizitkou práce našich pedagogů je řada spokojených žáků a rodičů.

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO