Víte, co může skrývat váš ohřívač vody?

U všech zdrojů tepla musí probíhat pravidelná kontrola. Nezáleží na tom, zda vlastníte plynový či elektrický kotel, kotel na tuhá paliva nebo jakýkoli typ ohřívače vody. Zdroje tepla se spalovacím procesem sice bývají bez pravidelné prohlídky nebezpečnější, ale s řadou problémů se můžete potýkat i u ohřívačů a zásobníků teplé vody. Pokud tedy chcete udržet kvalitu teplé vody a zabránit množení bakterií nebo vysoké spotřebě energie, je dobré je podrobit minimálně jednou za dva roky revizi, případně servisní prohlídce prověřeným odborníkem. S nejčastějšími problémy, které mohou nastat kvůli špatně fungujícímu ohřívači, vás seznámí společnost DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží. 

Vodní kámen je pohromou pro domácí spotřebiče
Pokud chcete, aby váš ohřívač vody efektivně fungoval, měl nízkou spotřebu energie a nezanášel se vodním kamenem, je nutné dbát na jeho správný výběr, instalaci a pravidelný servis. Nízké tepelné ztráty i provozní náklady zajistí dobře zaizolované rozvody vody a kvalitní polyuretanová izolace na samotném bojleru. K dlouhé životnosti pak přispívá například suché keramické topné těleso v ocelové jímce instalované do dražických ohřívačů vody, které snižuje následky působení tvrdé vody a brání elektrochemické korozi. 

K ochraně proti usazování vodního kamene v průtokových ohřívačích vody, rozvodech nebo elektrospotřebičích (varné konvici, pračce) nově slouží i ekologické zařízení na fyzikální úpravu vody IPS ProtectX s patentově chráněným konstrukčním řešením. „Toto průtokové ocelové příslušenství, které obsahuje disky z titanu a mědi, se instaluje přímo na vodovodní potrubí v domácnostech, veřejných budovách nebo průmyslových provozech. Funguje na principu galvanického mokrého článku s napětím 4,2 až 6 V a způsobuje vířivé proudění vody, které dočasně mění strukturu minerálů a zabraňuje tak tvorbě pevných usazenin vodního kamene a korozi. Minerály a soli totiž ztrácejí schopnost vytvářet tvrdé krystalické nánosy a jsou odplavovány spolu s vodou. IPS ProtectX navíc pracuje bez vnějšího zdroje energie, chemie nebo magnetů,“ vysvětluje Lukáš Formánek, technický ředitel společnosti DZ Dražice.     

Bakterie legionella se může skrývat i v systémech s teplou užitkovou vodou
Bakterie legionella, která se nejrychleji množí při teplotě 20 °C až 45 °C, se často vyskytuje v teplovodních a vzduchotechnických systémech po celé České republice. Výskyt této bakterie, původce tzv. legionářské nemoci, jež může přivodit těžký zápal plic nebo zánět osrdečníku, podporuje i nedostatečná cirkulace teplé vody v rozvodech, vrstva usazenin v ohřívačích vody nebo kondenzace vody v klimatizacích. Lukáš Formánek uvádí, jak je možné ji eliminovat: „Její množení zastavíte údržbou a dezinfekcí rozvodného systému a dále tím, že zabráníte stagnaci vody, kvůli níž dochází k množení řas a usazování slizu nebo sedimentů. Jako opravdu rychlé řešení vám pak doporučujeme pravidelný ohřev vody nad 70 oC, který využívá např. inteligentní ohřívač vody OKHE Smart 3. generace. Ten totiž přemnožený mikroorganismus spolehlivě zabíjí.“

Oxid uhelnatý je zabijákem bez chuti a zápachu
Hořlavý a prudce jedovatý plyn oxid uhelnatý (CO) vzniká nedokonalým spalováním materiálu s obsahem uhlíku (fosilních paliv nebo biomasy). Nepravidelná kontrola staršího typu průtokového ohřívače vody – tzv. karmy, kotle a spalinových cest, proto může vést k zamoření interiéru oxidem uhelnatým a následné otravě. Na vině však nemusí být jen špatný odtah zplodin plynových spotřebičů do komína, ale také mechanická neprůchodnost komína, nepravidelné větrání nebo zanesení karmy odpadními látkami, jež brání dokonalému spalování zemního plynu. „Případné katastrofě můžete zabránit dodržováním několika základních pravidel. Na prvním místě stojí správný výběr moderního typu plynového spotřebiče, jeho pravidelná revize a čištění oprávněnými osobami, které by mělo probíhat spolu s kontrolou spalinových cest. Dále vám doporučujeme pravidelné odvětrávání místností a instalaci detektoru oxidu uhelnatého v blízkosti možného zdroje tohoto plynu. Nebezpečí otravy samozřejmě předejdete také instalací elektrického nebo kombinovaného ohřívače vody,“ radí Lukáš Formánek.