Uctění památky sv. Václava při inauguraci obohatí nové prvky

Páteční ceremonii při uctění památky českého patrona sv. Václava, která se uskuteční v katedrále sv. Víta po prezidentském slibu, doplní několik novinek. Modlitba za vlast bude nově součástí dvacetiminutové pobožnosti, které bude předsedat olomoucký arcibiskup Jan Graubner. K modlitbě před relikvií sv. Václava jsou přizváni i zástupci dalších církví, řekl dnes ČTK arcibiskupský ceremoniář Vojtěch Mátl. 

Účast potvrdil například předseda Ekumenické rady církví (ERC) Joel Ruml spolu s dalším předsednictvem rady, metropolita pravoslavné církve vladyka Kryštof i předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek. Graubner zastoupí kardinála Dominika Duku, jenž se připravuje v těchto dnech v Římě na konkláve. Nového prezidenta bude do svatováclavské kaple zřejmě podle Mátla doprovázet i manželka Ivana a dcera Kateřina. 

"Tentokrát, na přání pana kardinála, je do pobožnosti přidána četba z Písma a relativně rozsáhlá modlitba za vlast s odvoláním na naše národní patrony, Modlitba Páně a modlitba za nového prezidenta, kterou budou pronášet společně zástupci katolické církve a ekumenické rady církví," řekl Mátl. Odhaduje, že za církve se zúčastní zhruba třicítka duchovních. Nepředpokládá však, že by se pobožnosti účastnili vysocí ústavní činitelé. 
    
Poté, co nový prezident Zeman pronese ve Vladislavském sále slavnostní slib a na třetím hradním nádvoří se zúčastní vojenské přehlídky, odebere se do svatováclavské kaple. Ve Zlaté bráně katedrály jej přivítá olomoucký arcibiskup a proboštové obou kapitul. V okamžiku, kdy na třetím nádvoří skončí vojenská přehlídka, zazní navíc fanfára Hudby Hradní stráže a rozezní se všechny katedrální zvony, první z nich Zikmund. Po skončení pobožnosti a projevu prezidenta zazpívá sbor Svatováclavský chorál z roku 1368. 
    
Arcibiskupství pražské se podle Mátla při přípravě ceremonie částečně inspirovalo dvěma předchozími inauguracemi prezidenta Václava Klause. 
    
Inaugurace exprezidenta Václava Havla byly navíc spojeny s hudebním provedením chvalozpěvu Te Deum - Bože chválíme tebe, v katedrále sv. Víta. Po sametové revoluci se tak děkovalo za dar svobody, poté v roce 1993 za vznik samostatného českého státu. "V případě páteční slavnosti se pan kardinál, po konzultaci se zástupci prezidentské kanceláře, rozhodl navázat spíše na dva poslední, jednodušší obřady," dodal Mátl. Te Deum už neobsahovaly ani Klausovy inaugurace. 
 
Předběžný harmonogram k uctění památky sv. Václava po prezidentském slibu v kapli sv. Václava:
 
1. Po přivítání ve Zlaté bráně katedrály a pozdravení s prezidentským párem se duchovní odeberou do svatováclavské kaple. Znít bude tiše varhanní preludium a doznívat katedrální zvony. Prezidenta Miloše Zemana s manželkou Ivanou a zřejmě i dcerou kateřinou uvede do kaple arcibiskup Jan Graubner. 
    
2. Prezidentský pár zůstane stát uprostřed kaple, směrem k hlavnímu oltáři. Pražský arcibiskup a předseda Ekumenické rady církví se naopak postaví zády k hlavnímu oltáři a čelem k prezidentskému páru tak, aby nezastínili relikvii sv. Václava. 
    
3. Na začátku obřadu bude přečten úryvek z bible z knihy Přísloví o tom, jak poznat moudrost a jak pochopit výroky rozumnosti, jak si osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost. 
    
4. Poté bude následovat modlitba za vlast, poděkování sv. Václavu a uctění jeho relikvie. Všichni se společně pomodlí Otčenáš a olomoucký arcibiskup spolu s předsedou Ekumenické rady církví pronesou modlitbu za nového prezidenta. 
    
5. Na závěr pobožnosti přednese prezident republiky svou řeč a na jejím konci uctí mučedníkovu relikvii položením květin. 
    
6. Sbor zazpívá Svatováclavský chorál. 
    
7. Od příslušníka Hradní stráže prezident převezme klíč od dveří do Korunní komory, kde jsou uchovávány korunovační klenoty. 
    
8. Za zpěvu chorálu Hospodine, pomiluj ny! prezident opustí svatováclavskou kapli a v doprovodu olomouckého arcibiskupa vyjde Zlatou branou na třetí hradní nádvoří a bude pokračovat na Hradčanské náměstí, kde položí květiny k soše Tomáše Garrigua Masaryka.
 
zdroj: ČTK