STEM: Češi mají nejlepší vztah ke Slovákům, nejhorší k Romům

Češi mají velmi příznivý vztah ke Slovákům a také příslušníkům západních národů, jako jsou Angličané, Francouzi, Američané nebo Němci. Lepší se i postoj české veřejnosti k Vietnamcům a Číňanům. Méně vstřícní jsou lidé k Afgháncům, Čečencům a Arabům. Nejméně tolerantní jsou Češi k Romům. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM. 

Kladný postoj ke Slovákům vyjádřilo 90 procent dotázaných. S Angličanem by bez problémů přijalo sousedství 83 procent lidí, s Francouzem 80 procent a s Američanem 78 procent lidí. Němce by ve svém sousedství tolerovalo 70 procent Čechů. Více než polovina veřejnosti by tolerovala za sousedy také Židy, Chorvaty a volyňské nebo kazašské Čechy. 
    
Zhruba dvě pětiny populace by bez problémů vnímaly sousedství Srbů, Rusů, Vietnamců, Indů, Číňanů a Ukrajinců. Hůře jsou na tom Arabové, Čečenci a Afghánci , které by za sousedy přijala pětina Čechů. Jen 11 procentům dotázaných by v sousedství nevadili Romové, více než třetina lidí považuje takové sousedství za zcela nepřijatelné. 
    
Česká veřejnost je v hodnocení jednotlivých národů a etnik poměrně jednotná, různé skupiny obyvatel se významně neodlišují. "U hůř hodnocených národů a etnik má však vliv postoj k cizincům obecně. Ti lidé, kteří se domnívají, že by každá etnická skupina měla mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků, častěji se sousedstvím s cizincem nemají problém," uvedla agentura. 
    
Od prvního podobného výzkumu v roce 1994 se výsledky příliš nemění. Pozorovat ale lze zlepšování vztahu k některým asijským národům. V roce 2006 mělo k Číňanům i Vietnamcům kladný vztah shodně 26 procent Čechů. Momentálně je to v případě Číňanů 37 procent dotázaných, k Vietnamcům má příznivý vztah dokonce 40 procent Čechů.
    
Průzkum se uskutečnil od 11. do 20. března a zúčastnilo se ho 1070 lidí. 
 
zdroj: ČTK