Stát loni přes e-tržiště zadal 43 tisíc zakázek za 4,1 mld. Kč

Veřejná správa loni přes e-tržiště zadala 42.872 veřejných zakázek za celkem 4,1 miliardy korun. Vyplývá to z výroční Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy v roce 2013, kterou dnes projednávala vláda. Celkem loni společnosti získaly veřejné zakázky za 237,3 miliardy korun. 

Povinnost používat e-tržiště pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace platí od července 2012. Dobrovolně mohou systém využít také územní samosprávy a sektoroví či dotovaní zadavatelé. Během prvního půl roku fungování od července do prosince 2012 se přes e-tržiště zadalo 13.490 zakázek za celkem 1,176 miliardy korun. 
    
Z nedávné prezentace Marka Grilla z Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) měla e-tržiště loni 591 registrovaných zadavatelů a 10.200 registrovaných dodavatelů. 
    
Průzkum společnosti Otidea, která trh veřejných zakázek dlouhodobě monitoruje, ukázal, že podle 63 procent zadavatelů systém e-tržiště nepřinesl deklarované urychlení zadávání zakázek. Většina úřadů nezaznamenala ani výrazné finanční úspory. Na 35 procent úředníků tvrdí, že zadáváním přes e-tržiště ušetří, ale 38 procent je přesvědčeno, že nikoli. Zhruba 27 procent nevede žádnou evidenci o tom, zda ušetří nebo ne. 
    
"Je alarmující, že se tolik zadavatelů nezajímá o to, jakým způsobem vynakládá veřejné prostředky. Problém s úsporami tkví opět v praxi. Úředníci si často stěžují, že dokumenty musí stále tisknout a předávat je k podpisům či kontrolám v listinné formě. Úspora by se dostavila, kdyby elektronizace fungovala bez této nutnosti," poznamenala právnička společnosti Otidea Lucie Žilková. 
    
Tři čtvrtiny zadavatelů využívají e-tržiště převážně tam, kde je to povinné. Cílem přitom bylo využívat elektronické systémy i pro nepovinné komodity, zadavatelé však zdaleka své možnosti nevyužívají v plném rozsahu. Zhruba polovina (44 procent) využívá e-tržiště pouze pro povinné komodity nebo z nařízení nadřízené organizace. Jen 32 procent je využívá i pro nepovinné komodity, ale pouze výjimečně. Pouze 17 procent firem využívá e-tržiště, protože je to pro ně administrativně jednodušší. Celých 65 procent dodavatelů si myslí, že je současný systém příliš složitý. 
    
E-tržiště jsou webovou aplikací umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek pro opakované operativní nákupy vybraných, dobře standardizovaných komodit, jako jsou například kancelářské potřeby, nábytek či standardizované služby. Měly by umožnit hlavně rychlé operativní nákupy. E-tržiště je plně elektronický systém, který ve většině případů nahrazuje dosavadní listinný způsob zadávání veřejných zakázek. Aplikace umožňuje také automatické metody hodnocení nabídek. "Účelem e-tržišť je zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek mimo jiné malého rozsahu," tvrdí MMR, které systém spravuje. 
    
Pětiletou koncesi na provozování e-tržiště získalo pět firem: Česká pošta, Český trh, Tendermarket, Syntaxit a Vortal. Zadavatelé mohou pro svůj nákup zvolit jedno z těchto pěti e-tržišť. Využití základních služeb je pro zadavatele i dodavatele zdarma, poplatky za ukončená zadávací řízení hradí ze svého rozpočtu MMR. 
    
Objem všech veřejných zakázek loni klesl o 10,5 procenta na 237,3 miliardy korun. Jejich počet naopak meziročně vzrostl o 39,8 procenta na rekordních 15.438, vyplynulo z analýzy analytické společnosti CEEC Research zpracované na základě údajů Věstníku veřejných zakázek. 
    
Mezi nejaktivnější zadavatele patřily z pohledu počtu zadaných zakázek regionální úřady a sdružení (43 procent zakázek). Jde zejména o kraje, města, obce, regionální úřady či správy komunikací. Třetinu zakázek vypsaly ostatní subjekty, jimiž jsou akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, například ČEPRO, ČEPS, České dráhy, OKD, a také školy, nemocnice, církevní instituce nebo různé svazy. Z pohledu finanční hodnoty zakázek byl právě tento segment největším zadavatelem, šlo o více než polovinu objemu rozdělených financí (53 procent). 
 
zdroj: ČTK