Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Priority a cíle

6. 06 2010 | Praha patří mezi nejdynamičtější a nejvýkonnější region České republiky. Má postavení nejenom hlavního města České republiky, ale i správního centra evropského rozměru, střediska vzdělanosti a kultury a nositele významných historických tradic.

Praha patří mezi nejdynamičtější a nejvýkonnější region České republiky. Má postavení nejenom hlavního města České republiky, ale i správního centra evropského rozměru, střediska vzdělanosti a kultury a nositele významných historických tradic.

Hlavním cílem Prahy, který je v souladu se základní strategií rozvoje města, je vytvoření mezinárodně uznávaného, ekonomicky prosperujícího a úspěšného města, které se bude vyznačovat vysokou bezpečností a přívětivostí. Města, ve kterém žijí sebevědomí a zodpovědní občané se zájmem o budoucnost své metropole a s ochotou podílet se na správě věcí veřejných.

Realizace tohoto globálního cíle je naplňována prostřednictvím deseti dílčích cílů, které jsou definovány a konkretizovány v programovém prohlášení rady hlavního města Prahy pro období 2006 – 2010.

Následuje vložený text. Přeskočit...

 Konec vloženého textu.

1. Moderní veřejná správa

Cílem je prosadit moderní způsob řízení města a komunikace s občany s využitím nových technologických a komunikačních prostředků. Záměrem je přiblížit veřejnou správu občanům a v maximální možné míře zjednodušit administrativní strukturu řízení města.

2. Bezpečné město

Následuje vložený text. Přeskočit...

 Konec vloženého textu.

Bezpečnost města i jeho obyvatel a návštěvníků je jednou ze základních priorit, pro vytvoření vhodných podmínek pro každodenní život, řešení mimořádných událostí i jeho další rozvoj.

3. Moderní a šetrná dopravní infrastruktura

Následuje vložený text. Přeskočit...

 Konec vloženého textu.

Moderní a funkční dopravní infrastruktura je nezbytným předpokladem pro zvýšení kvality života v Praze, pro zachování jedinečného genia loci památkové rezervace i pro ekonomickou prosperitu metropole. Cílem je naplnit vizi města s moderní, efektivní a spolehlivě fungující infrastrukturou šetrnou k lidem i k životnímu prostředí.

4. Zdravé a čisté město

Následuje vložený text. Přeskočit...

 Konec vloženého textu.

Cílem je dosáhnout čistšího města s kvalitními chodníky i bezpečnými komunikacemi, citlivě rozvíjenou veřejnou zelení a veřejnými prostranstvími, funkčním systémem parkování s dostatečnou kapacitu podzemních parkovacích míst apod.

5. Rozvoj města a hospodářská politika

Hlavním cílem v oblasti územního rozvoje a hospodářské politiky města je udržení jedinečné pozice Prahy na trhu evropských měst, harmonický územní rozvoj ohleduplný k lidem a životnímu prostředí a kultivace prostoru Pražské památkové rezervace s akcentem na odlehčení historického jádra a polycentrické uspořádání města.

6. Finanční řízení města

Cílem aktivit v oblasti finančního řízení je posílení pozice Prahy na evropských finančních trzích, růst konkurenceschopnosti a udržení ekonomické síly v rámci hospodaření České republiky. Záměrem je udržení Prahy jako města s úspěšnou, fungující a výkonnou ekonomikou založenou na znalostním potenciálu, tržních principech a pružném trhu práce.

7. Sociální a bytová politika, zdravotní péče v Praze

Hlavním cílem města v oblasti sociální a bytové politiky je v úzké spolupráci se státem a věcně příslušnými organizacemi vytvořit ohleduplný a spravedlivý sociální systém založený na motivaci k práci, mezigenerační solidaritě a podpoře sociálně potřebných skupin obyvatel.

8. Vzdělávání a volný čas

Cílem je dosáhnout vysoké úrovně vzdělanosti občanů, která tvoří základ budoucí prosperity města. Proto je podporována zejména rozmanitost a kvalita vzdělávacích programů na všech stupních vzdělávacího systému, včetně vysokého školství.

9. Kultura a cestovní ruch

Hlavním cílem je chránit jedinečnou kulturní identitu Prahy reprezentující mimořádnou historickou hodnotu největší památkové rezervace na světě a zároveň vytvářet prostor a podmínky pro přirozený vznik nových hodnot obohacujících staletími naplňovanou pokladnici pražské kultury.

10. Zahraniční vztahy

Cílem je usilovat o zachování a posílení jedinečné pozice Prahy na trhu světových měst.
 

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO