Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Praha 13 schválila rozpočet na rok 2012

1. 02 2012 | Na svém prvním letošním zasedání 1. února schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 rozpočet na rok 2012. Stejně jako v loňském roce mohl být rozpočet schválen až počátkem tohoto roku z důvodu pozdního schválení státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy. V lednu hospodařila městská část v rámci tzv. rozpočtového provizoria.

Rozpočet na rok 2012 počítá s výdaji ve výši 346 510 500,- Kč, do nichž je také zahrnuto financování splátky jistiny úvěru ve výši 11 612 900,- Kč. 

V příjmové stránce rozpočtu se promítají dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy a prostředky z převodů z vlastní hospodářské činnosti (např. z nájmů nebytových prostor) – součet těchto tří částek činí 282 670 500,- Kč. Další část tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 63 840 000,- Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).

Ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2012 se počítá s téměř 318 miliony neinvestičních výdajů a více než 17 miliony na investice.

Do oblasti školství půjde celkem téměř 76 milionů korun. Na oblast životního prostředí je vyčleněno necelých 50 milionů korun, z toho téměř 47 milionů korun na údržbu zeleně, chodníků, vodních ploch, likvidaci nepovolených skládek a deratizaci a 2,5 milionu na obnovu herních prvků některých dětských hřišť. Částka ve výši přibližně 6,6 milionu bude čerpána na zimní údržbu, úklid a opravy komunikací a na dopravní značení. Na provoz Střediska sociálních služeb Prahy 13 bude poskytnut příspěvek 4,6 milionu korun.

Schválený rozpočet neobsahuje všechny předpokládané investiční výdaje. Investiční akce hrazené z prostředků získaných prodejem bytových domů nejsou součástí rozpočtu na rok 2012 a budou do něj zapojovány postupně. Mezi tyto plánované investice patří například výstavba nových parkovacích ploch na sídlišti Velká Ohrada a zateplení tří poliklinik. Připravuje se také rozšíření kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti v městské části a další etapa dostavby Školního zimního stadionu Bronzová.

www.praha13.cz 

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO