Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Praha 13 má rozpočet na rok 2011

9. 03 2011 | Na svém druhém letošním zasedání 9. března schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 rozpočet na rok 2011. Na rozdíl od předchozích let mohl být rozpočet schválen až v březnu z důvodu pozdního schválení rozpočtu hl. města Prahy. Do schválení rozpočtu hospodařila městská část v rámci tzv. rozpočtového provizoria.

Rozpočet na rok 2011 počítá s výdaji ve výši 326 463 000,- Kč, do nichž je také zahrnuto financování splátky jistiny úvěru ve výši 11 612 900,- Kč.

V příjmové stránce rozpočtu se promítají dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy a prostředky z převodů z vlastní hospodářské činnosti (např. z nájmů bytů) – součet těchto tří částek činí 260 853 000,- Kč. Další část tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 65 610 000,- Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).

Ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2011 se počítá s přibližně 301 milióny neinvestičních výdajů a 1,4 miliónu na investice. Tradičně nejvyšší částka z rozpočtu, přibližně 77 miliónů, je směřována do oblasti školství. Na údržbu zeleně, pěších komunikací a vodních ploch je vyčleněno 40 miliónů korun, 8,2 miliónu bude vydáno na údržbu komunikací a na dopravní značení. Téměř 7,4 miliónů je rozpočtováno pro odvětví zdravotnictví a sociálních věcí.

Schválený rozpočet obsahuje pouze část předpokládaných investičních výdajů. Investiční akce hrazené z prostředků z prodeje bytových domů nejsou součástí rozpočtu na rok 2011 a budou do něj schvalovány a zapojovány postupně. Mezi tyto plánované investice patří například výstavba nových parkovacích ploch na sídlišti Velká Ohrada, zateplení poliklinik a pokračování v zateplování budov základních a mateřských škol. Připravuje se realizace vnějšího kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti okolí škol a výstavba rekeračního objektu Kozel ve Vrchlabí pro organizaci škol v přírodě a lyžařských výcviků dětí z Prahy 13. V oblasti životního prostředí jsou plánovány sadové úpravy na sídlišti Lužiny, zejména ve vnitrobloku Mohylová.

www.praha13.cz

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO