Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Ochrana přírody ex-situ a in-situ

16. 06 2010 | K hlavním cílům moderní zoologické zahrady nepochybně patří i činnost související s ochranou přírody, ať už z hlediska ochrany jednotlivých druhů živočichů, nebo z hlediska celkové biodiverzity a ochrany ekosystémů. Ochranářské aktivity se mohou odehrávat na dvou úrovních.

1. Ochrana ex-situ (doslova mimo určité místo) spočívá především ve vytváření pojistných chovů některých druhů živočichů a ve výchovné a vzdělávací práci zoo. Prostřednictvím zmíněných aktivit se laická veřejnost seznamuje s problematikou ochrany přírody a s možnostmi řešení. Příkladem ochrany ex-situ jsou informační kampaně EAZA i jednotlivých zahrad, přímé a nepřímé vzdělávání veřejnosti prostřednictvím přednášek nebo informačního systému v zoo či řízený chov živočichů (například v rámci EEP programů).

2. Ochrana in-situ (tedy v místě) zahrnuje aktivní podíl zoo na záchranných projektech, týkajících se ohrožených druhů živočichů (nebo ekosystémů) přímo v místě jejich výskytu v přírodě. Může se jednat o finanční podporu vybavení, potřebného k činnosti strážců v národních parcích a rezervacích, k monitorování pohybů zvířat nebo k jejich následnému přemístění do vhodnějšího území apod. Jindy se zoo podílí na ochraně in-situ tím, že vyšle své pracovníky do terénu, kde se zapojí do odborného proškolování strážců, do projektů vzdělávání místního obyvatelstva nebo do některého z terénních ochranářských projektů.

Důležitým spojovacím článkem mezi oběma přístupy jsou programy reintrodukce či repatriace, tedy zpětného návratu určitého druhu živočicha do původního nebo náhradního prostředí, případně posílení volně žijící populace.
 

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO