Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Nový projekt Odpovědné školy Prahy 13

29. 09 2011 | Městská část Praha 13 představila 19. září unikátní projekt úspor nazvaný Odpovědné školy Prahy 13. Zásadní opatření směřující k výrazným úsporám ve všech 31 budovách základních a mateřských škol městské části sníží původní náklady za vytápění, elektřinu, vodu a přípravu teplé vody ve školách o celou polovinu, takže v průběhu 10 let radnice ušetří 240 miliónů korun.

„Chceme se chovat odpovědně a dlouhodobě snížit energetické náklady, aniž by ve školách byla omezena tepelná pohoda a ostatní komfort,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Naše školy ušetří během 10 let přibližně 9 000 000 m3 zemního plynu, 3 000 000 kWh elektřiny a 187 000 m3 pitné vody. Navíc se do ovzduší dostane o 17 tun méně  CO2.“

Spotřebu energie a vody ve školách snižuje Praha 13 pomocí kompletního zateplení objektů a tzv. projektu úspor se smluvně zaručeným výsledkem, který mj. zahrnuje celkovou rekonstrukci a modernizaci energetického hospodářství.

Zateplování plášťů školních budov provádí Praha 13 postupně již řadu let. V posledních dvou letech bylo společně zatepleno zbývajících 17 škol a školek. Na investici ve výši přes 500 miliónů korun získala městská část 184 miliónů z fondů EU (operační program životní prostředí).

Největší úsporu energie přinese projekt úspor, který Praze 13, včetně zajištění financování, dodala na klíč společnost ENESA, a.s., největší poskytovatel energetických služeb se zaručeným výsledkem na českém trhu. Projekt se zaměřil především na zvýšení účinnosti výroby a distribuce tepla vybudováním 31 lokálních plynových kotelen, zavedení moderního systému regulace teplot v místnostech podle aktuální potřeby, instalaci nového úsporného osvětlení a spořičů vody a zajištění soustavného profesionálního dohledu, tzv. energetického managementu.

Projekt je založen na využití metody smluvně zaručených úspor (Energy Performance Contracting - EPC). Všechny provedené investice za téměř 129 miliónů korun a ostatní související náklady budou průběžně spláceny výhradně z projektem dosažených úspor, bez dodatečných nákladů Prahy 13. Společnost ENESA poskytuje Praze 13 smluvní záruky za dosažení potřebné výše úspor ke splacení všech nákladů. I v době splácení nákladů zůstane Praze 13 každoročně úspora ve výši zhruba 5 miliónů korun. Po úplném splacení nákladů projektu v r. 2021 získá úsporu v plné výši, cca 24 miliónů korun ročně. „Nejdůležitější komponenty dodaných nových moderních energetických systémů a zařízení mají mnohem delší životnost než 10 let,“ potvrdil Ivo Slavotínek, předseda představenstva společnosti ENESA a.s.

„Část uspořených prostředků chceme rozhodně investovat zpět do škol a využít je zejména k postupnému zlepšení jejich vnitřního zařízení,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Provoz energetických zařízení škol Prahy 13 má na starosti společnost Dalkia Česká republika, a.s., která zajišťuje výrobu a distribuci tepla za výhodné ceny, přípravu teplé vody, rychlé opravy v případě poruch nebo výpadků, dodržování platných norem a snižování emisí škodlivin. „Projekt snižuje energetickou náročnost budov škol a školek a tím i plateb za energie. Dalším významným pozitivem projektu je environmentální hledisko – došlo ke snížení produkce škodlivých látek vznikajících při výrobě tepla o více než 40 %. Projekt je tak vzorovým řešením pro další subjekty veřejné správy,“ uvedl Zdeněk Duba, předseda představenstva Dalkia Česká republika.

Praha 13 chce do projektu úspor zapojit také žáky škol. Proto ve spolupráci se společnostmi ENESA a Dalkia Česká republika vyhlašuje soutěž o nejlepší energeticky úspornou základní školu Prahy 13. V každé základní škole budou působit energetické hlídky, které budou hledat systém, jak ještě více snížit spotřebu energie a vody. Žáci si budou moci vyzkoušet různé topné režimy, zásady správného větrání, svícení a další opatření ke snížení spotřeby. Nejúspěšnější škola získá finanční příspěvek ve výši 60 000 korun na ekologický výlet dle svého výběru. Žák, který předloží nejlepší návrh smysluplného úsporného energetického opatření, získá nový model iPhone. V mateřských školách proběhne výtvarná soutěž s tématem úspor energie.     

www.praha13.cz

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO