NKÚ: ŘSD zadávalo zakázky bez otevřené soutěže a diskriminovalo

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zadávalo zakázky bez otevřené soutěže, dělilo tendry na menší a diskriminovalo uchazeče, uvedl dnes Nejvyšší kontrolní úřad. Prověřil stovku tendrů z let 2010 až 2013 za 4,5 miliardy, u 30 soutěži za více než miliardu korun byl podle kontrolorů porušen zákon o veřejných zakázkách.

ŘSD podle generálního ředitele Jana Kubiše výtky NKÚ nezpochybňuje a bere je jako další podnět pro změnu systému zadávání zakázek. "Závěry této kontroly jen potvrzují správnost našeho rozhodnutí zahájit okamžitě po našem nástupu v dubnu vlastní rozsáhlou kontrolu a audity. Zkontrolovali jsme celkem 135 zakázek a to nejen velké tendry, ale také zadávací dokumentace napříč všemi způsoby zadávacího řízení. NKÚ jsou vynikajícím vodítkem jak přezkoumat, případně nastavit systém, například rozdílné ceny stejných výkonů zimní údržby," uvedl Kubiš. Systém zadávání veřejných zakázek na ŘSD má být mimo jiné doplněn o zavedení přímé odpovědnosti pracovníků, kteří se na zpracování zakázek podíleli.
 
Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval opravy a zimní a letní údržbu silnic první třídy a dálnic, do nichž Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a ministerstvo dopravy v uvedeném období investovaly celkem 31,5 miliardy. A našel prý řadu chyb. Šlo například o zadávání zakázek bez otevřené soutěže, přestože nebyly splněny všechny podmínky, které takový postup umožňují.
 
"V jiných případech zase Ředitelství silnic a dálnic rozdělovalo zakázky tak, aby mohlo v zadávacím řízení přímo oslovit konkrétní zájemce," uvedl NKÚ. Třeba rozdělilo rekonstrukci mostu v Mohelnici zvlášť na opravu jeho pravé části a levé části. Každou část stavby pak zadalo ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to přesto, že na opravu bylo jedno stavební povolení, prováděl ji jeden dodavatel a obě poloviny mostu byly zkolaudovány zároveň.
 
U 15 veřejných zakázek za téměř miliardu korun ŘSD omezilo počty účastníků, tedy i soutěžní prostředí, které podle NKÚ mohlo přispět ke snížení cen staveb. "Dělalo to prostřednictvím neodůvodněně přísných kvalifikačních podmínek. Třeba u zakázky na opravu mostu u Lichnova požadovalo ŘSD po uchazečích, aby měli k dispozici obalovnu na asfaltové směsi s výkonem, který by objem potřebný pro splnění zakázky zajistil za tři hodiny. Takovou podmínku splňoval jen jeden uchazeč z devíti, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci," uvedla v tiskové zprávě mluvčí kontrolního úřadu Olga Málková.
 
Kontroloři prověřovali i modernizaci dálnice D1. Zjistili, že v zadávacích dokumentacích byly vážné nedostatky od diskriminačních kvalifikačních kritérií až po nejasné podmínky a požadavky. ŘSD podle NKÚ například k modernizaci úseku Lhotka - Velká Bíteš poskytlo 468 dodatečných informací. Rekonstrukce kontrolovaných úseků D1 se tak prý kvůli odstraňování těchto nedostatků zpozdila až o deset měsíců. "Na zmíněných zadávacích řízeních přitom pracovala mimo jiné i advokátní kancelář, které ŘSD za její služby zaplatilo 22,6 milionu korun," dodal NKÚ.
 
Podle bývalé ředitelky kontroly kvality ŘSD Miloslavy Pošvářové nebyla organizace ani po výměně celého vedení schopna předložit strategii postupu tak, aby se situace stále neopakovaly. "Další otázkou je potrestání viníků, kteří tyto škody způsobili. Daňoví poplatníci stále marně čekají na zprávu, že úředníci, pracující na ŘSD byli potrestáni. Co je stále tajemstvím je, proč se NKÚ nezaměřila na chybně uplatněné valorizace staveb, jestliže kontrola uvnitř ŘSD objevila škodu 1,2 miliardy Kč na osmi stavbách D47," uvedla ve vyjádření pro ČTK.
 
ŘSD podle expertní firmy Otidea závažně porušilo zákon o veřejných zakázkách hned několikrát. "Pokud zadavatel poskytne přes 460 dodatečných informací k zadávacím podmínkám, je evidentní, že projekt byl již v začátku zpracován nekvalitně a neodborně," doplnila expertka na veřejné zakázky Kateřina Koláčková. V zakázce, kde se jednotlivé požadavky neustále doplňují a mění, nemohou mít podle ní ani samotní uchazeči přehled o tom, co platí a co ne. Výsledkem je pak výběr dodavatele za nejnižší cenu, ale s velmi nízkou kvalitou, což může mít v případě dálnice D1 katastrofální důsledky.
 
zdroj: ČTK