Právě se nacházíte:

Najde se doktor Galén?

Zdravotní stav lidí bez domova je vzhledem k jejich způsobu života většinou mnohem horší než ve většinové populaci, vyskytují se i vzácná onemocnění a běžné nemoci ve svém neobvykle pokročilém stadiu. Nejčastěji trpí kožními chorobami, zejména bércovými vředy, nemocemi horních cest dýchacích, ale objevují se u nich také nebezpečné přenosné choroby. Ojedinělé nejsou ani úrazy, často zaviněné násilím páchaným na bezdomovcích. V zimě jsou časté omrzliny a paradoxně popáleniny.

Pro zanedbaný vzhled a nedostatečnou možnost hygieny je problémem ošetření v běžných zdravotnických zařízeních. „Typický bezdomovec“, jak ho vnímá veřejnost, není žádoucím klientem zdravotnických zařízení. Jeho handicapem je mnohdy obtížná komunikace, nedostatek peněz, při léčbě pak nemožnost dodržovat léčebný režim. Bývá odmítán, nejčastěji pro „naplněnou kapacitu“, případně je po akutním ošetření propuštěn do „domácího“ doléčení. 

Na lékařskou péči a další zdravotní služby se specializují v České republice jen ojediněle někteří poskytovatelé sociálních služeb. Od roku 1994 v Praze provozuje pravidelnou ordinaci praktického lékaře zaměřenou na bezdomovce NADĚJE. Ordinace plošnou vakcinací bezdomovců významně přispěla k prevenci virové hepatitidy. Činnost ordinace je propojena s mobilní terénní zdravotnickou službou spojenou se sociální službou. Jde o vyhledávání míst, kde se zdržují lidé bez domova, terénního sociálního pracovníka doprovází také zdravotník.
 
Ordinace NADĚJE poskytne ročně zdravotní péči okolo 1500 lidí bez domova. V loňském roce ordinaci využilo 1598 pacientů. Vysoký počet pacientů ukazuje, že mezi lidmi bez domova je o zdravotní péči mimořádný zájem. Snadnější dostupnost zdravotní péče pro lidi bez domova posiluje i jejich motivaci k péči o vlastní zdraví. 
 
Blížícím se zásadním problémem pro pacienty a budoucí existenci této služby samotné je skutečnost, že zde ordinuje lékař, který by si mohl už dvacet let užívat důchodu, a nelze za něho najít náhradu. Práce by byla vhodná jak pro mladého lékaře, který by zde mohl rychle získat zkušenost s nemocemi v neobvyklém stadiu, nebo pro lékaře důchodce s humanitním cítěním, pro „doktora Galéna“ z Čapkovy Bílé nemoci. Najde se?
 
Zájemce se může přihlásit u oblastní ředitelky NADĚJE v Praze, Mgr. Petry Lakatošové.