Kolísá vám v domě tlak vody? Jak tomu zabránit?

Trápí vás slabý tlak vody ve vodovodním potrubí? Máte problémy s kolísáním proudu vody při mytí a sprchování? Poradíme vám, jak zjistit příčiny problémů způsobených kolísáním tlaku vody a jak je odstranit. Doporučení se budou týkat domácností napojených na veřejnou vodovodní síť i nemovitostí čerpajících vodu z vlastního zdroje.

Příčin nízkého tlaku vody může být několik a každá z nich má naštěstí nějaké řešení. Prohlídkou domácího rozvodu vody byste měli vyloučit špatné otevření hlavního uzávěru vody, závady na kohoutcích, zanesené vodovodní potrubí nebo jiné snížení průtoku. V horším případě můžete odhalit úniky vody poškozeným potrubím, které bude třeba opravit.

Kde je problém?

Pokud je častější kolísání tlaku vody přes den a méně časté v noci, může být problém v kapacitě dodávek vody z vodovodního řadu. Dochází k němu například po významném rozšíření zástavby obytnými budovami či výrobními závody v blízkosti vašeho bydliště.

V domácnosti se mohou problémy projevit i po přístavbách nebo rekonstrukcích. Původcem komplikací může být i rozšíření počtu koupelen v domě nebo zapojení nových spotřebičů.

Původní řešení vodovodu ve zmíněných případech nemusí stačit a bude třeba jej posílit. Existují dva způsoby řešení.

Řešení pro vodovodní řady

Pokud je v odběrním místě dostatek vody, která však nemá dostatečný tlak, je vhodné do systému na vstup vsadit domácí vodárnu, jež tlak zvýší o požadovanou hodnotu. Domácí vodárnu můžete se souhlasem správce veřejné vodovodní sítě instalovat přímo na vodovodní síť. V tomto případě je nutné použít zpětnou klapku na přítoku a dále samotné zařízení na zvyšování tlaku, tedy domácí vodárnu.

„V naší nabídce je k dispozici řada domácích vodáren s klasickou technologií tlakového spínače a tlakové nádoby. Spolehlivým a oblíbeným řešením je vodárna s atestem na pitnou vodu Calpeda NGXM, která je vybavena nerezovým samonasávacím čerpadlem, bezúdržbovou tlakovou nádobou s pětiletou zárukou a nastavitelným tlakovým spínačem,“ uvádí Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa, která se na prodej čerpadel a jejich servis zaměřuje více než 30 let.

V případě nesouhlasu správce veřejné vodovodní sítě s přímým napojením nebo při nedostatku vody z vodovodní sítě existuje druhé řešení, a to použít tzv. přerušovací nádrž, která je na vstupu vybavená plovákovým ventilem. „Do přerušovací nádrže natéká voda z řadu a vytváří v ní určitou provozní zálohu. Množství vody v této záloze zpravidla odpovídá denní spotřebě, maximálně však 500 litrům. Z přerušovací nádrže je pak pomocí čerpadla voda rozváděna do domácího vodovodu s potřebným tlakem,“ vysvětluje Martin Křapa. V obou případech je nutné chránit čerpadlo před suchoběhem.

Řešení pro vodu z vlastního zdroje

Nedostatečný tlak vody při zásobování z vlastního zdroje (ze studny nebo vrtu) je zpravidla dán nedostatečným výkonem čerpadla ve vrtu nebo ve studni a jediným řešením je výměna čerpadla za novou a silnější variantu, ale jen v případě, že to umožňuje vydatnost zdroje vody. Zde podobně jako u vodovodního řadu platí, že pokud je vydatnost zdroje vody nedostatečná, je potřeba do systému přidat přerušovací nádrž a za ni umístit domácí vodárnu s tlakovým spínačem nebo frekvenčním měničem. Platí to jak při zajištění rozvodu vody po přístavbě či rekonstrukci, tak při snižování hladiny podzemních vod u studní a vrtů.

Jak vybrat domácí vodárnu

V dnešní době je jednoznačně nejvýhodnějším řešením použití domácích vodáren s frekvenčním měničem. Ty nahrazují řešení s tlakovým spínačem, mají integrovanou malou tlakovou nádrž a vodou chlazený motor.

„Tyto vodárny přinášejí vysoký uživatelský komfort a v porovnání s tradičními způsoby dodávky vody i úspory elektrické energie v řádu 30 až 60 %, protože pracují jen s výkonem potřebným pro daný okamžik spotřeby. Zajímavým řešením je například kompaktní domácí vodárna s frekvenčním měničem PUMPA e-line E-Drive PPM,“ radí Martin Křapa a pokračuje: „Díky integrované tlakové nádobě jsou vodárny velmi kompaktní a dají se poměrně flexibilně umístit např. do technické místnosti. U technologicky nejvyspělejších řešení, jakým je např. Calpeda META small, se navíc klade důraz na hlukovou zátěž, která se pohybuje kolem 47 dB, což pro představu odpovídá hlučnosti myčky nádobí.“