Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Domácí kompost v Praze

3. 05 2011 | V rámci projektu, který bude realizován od června 2011 do září 2014, bude vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900 ), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin – biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností).

Jedná se o typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm).

Kompostér bude poskytnut na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu, kde jsou specifikovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům města zapůjčen (např. umístění na kompostéru oploceném pozemku osoby zapojené do projektu a jeho užívání po dobu trvání Projektu).

Společnost ISES, s.r.o.bude pro Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zajišťovat nezbytné úkony spojené se zahájením Projektu - zajištění podpisu Smlouvy o výpůjčce  a protokolárního předání a převzetí kompostéru podle stanoveného harmonogramu.

Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu, v průběhu měsíců května a června 2011, předávány obyvatelům jednotlivých městských částí, tak aby mohly být plně využívány v průběhu celého letošního vegetačního cyklu.

Pro zahájení realizace Projektu je však nezbytná aktualizace kontaktních údajů, pro další komunikaci týkající se předání a převzetí kompostérů a uvedení kontaktní osoby (nejlépe vlastníka rodinného domu nebo jím pověřené osoby), se kterou bude celá věc dále projednávána a která bude také uvedena v Předávacím protokolu.

V současné době je k dispozici ještě 200 ks kompostérů, takže je možné se do projektu dodatečně přihlásit.

www.praha13.cz

Diskuse

 
.
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO