Centrální park je opět hezčí

Centrální park Prahy 13 se dočkal dalšího vylepšení. Nově dokončenou etapu výstavby parku v úterý 26. června oficiálně otevřeli zástupci starosty Prahy 13 Aleš Mareček a David Zelený a představitel dodavatelské firmy Prominecon. Investorem akce byl Magistrát hl. města Prahy, odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 13 působil jako odborný dohled.

Práce probíhaly podle projektu Ing. arch. Václava Valtra z roku 2002, který sám projekt upravil s ohledem na současné požadavky na využití parku a nové technologie výsadeb.

Jednou z hlavních součástí stavby bylo dokončení Severní aleje – Aleje Evropské unie. Před deseti lety zde byly vysazeny vzrostlé platany, ale dlážděná cesta zůstala nedokončená. Nyní nová cesta navazuje na páteřní pěší komunikaci vedoucí směrem ke kostelu ve Stodůlkách, na které byly vybudovány zálivy s novými lavičkami a opraveny dřevěné mostky. Alej byla vybavena lavičkami a dalším parkovým mobiliářem. Na některé mlatové cesty byl položen asfaltový koberec. V okolí aleje byly po vzoru německé trvalkářské školy vytvořeny nízkoúdržbové záhony o rozloze 740 m2 s trvalkami „Silbersommer“, jsou odolné proti suchu a nenáročné na výživu i hnojení.   
 
V západní části parku u Oistrachovy ulice proběhly výrazné terénní úpravy a vzniká zde nová odpočinková louka v přírodním stylu. Z bezpečnostních důvodů byly odstraněny nevhodné dřeviny a probrány zahuštěné porosty. Důležitou součást budování parku tvoří výsadba 62 nových stromů a přibližně 600 keřů, zejména v západní části v okolí horní retenční nádrže.
 
Tato v pořadí čtvrtá etapa výstavby parku za necelých 20 miliónů korun probíhala od listopadu 2011 do května 2012. Úplnému dokončení projektu brání majetkoprávní vztahy k pozemkům. Na některých místech nemohou být vybudovány cesty nebo dokončeno osvětlení parku, protože s tím vlastníci pozemků nesouhlasí.
 
Myšlenka Centrálního parku podél Prokopského potoka jako zelené páteře, kterou příroda proniká do centra nové zástavby, byla již součástí urbanistické studie Jihozápadního Města architekta Ivo Obersteina z roku 1968. Retenční nádrže byly založeny v letech 2001 – 2002,  v letech 2004 a 2006 bylo u dolní nádrže vybudováno největší dětské hřiště v Praze 13. V roce 2006 přibylo minigolfové hřiště, v roce 2009 dvě sportoviště pro míčové hry, venkovní posilovna a veřejné toalety, v roce 2011pikniková loučka.