Besedy s dětmi v Café Naděje

Café Naděje ve spolupráci se základní školou T. G. Masaryka v Otrokovicích uspořádala sérii besed pro žáky pátých a devátých tříd. Ústředním tématem byla problematika zdravotního postižení, především pak mentálního, a představení služeb, činnosti Naděje v Otrokovicích. Děti měly možnost v prostředí kavárny, během toho, co je obsluhovali lidé s mentálním postižením, získat informace o tom, jak žijí, pracují a baví se klienti Naděje. 

Café Naděje ve spolupráci se základní školou T. G. Masaryka v Otrokovicích uspořádala sérii besed pro žáky pátých a devátých tříd.

Ústředním tématem byla problematika zdravotního postižení, především pak mentálního, a představení služeb, činnosti Naděje v Otrokovicích.

Děti měly možnost v prostředí kavárny, během toho, co je obsluhovali lidé s mentálním postižením, získat informace o tom, jak žijí, pracují a baví se klienti Naděje.

Některé Naději znaly – především z pořádaných akcí pro veřejnost, jako jsou jarmarky a zahradní slavnosti. Tyto besedy jsou dalším krůčkem k integraci a pochopení lidí s mentálním postižením.