Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Základní škola Řeporyje

25. 06 2010 | Naše škola je vzdělávací zařízení zřízené obcí, funguje jako samostatný právní subjektem od roku 1993. Jsme úplná základní škola se všemi postupnými ročníky, i když patříme spíše mezi ty školy menšího charakteru. Školu navštěvuje cca 200 žáků v 11 třídách. Na druhém stupni jsme otevřeli dvě specializované třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU), integrované žáky máme zařazené do běžných tříd I. a II. stupně.

Naše škola je  vzdělávací zařízení zřízené obcí, funguje jako samostatný právní  subjektem od roku 1993. Jsme úplná základní škola se všemi postupnými ročníky, i když patříme spíše mezi ty školy menšího charakteru. Školu navštěvuje cca 200 žáků v 11 třídách. Na druhém stupni jsme otevřeli dvě specializované třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU), integrované žáky máme zařazené do běžných tříd I. a II. stupně.
Škola má tři odborné učebny: počítačovou a dvě multimediální. Vybavení učeben je na dobré   úrovni /internet, vzdělávací a výukové programy, interaktivní tabule/.
Součástí školy je i pavilon dílen, výtvarné výchovy a cvičné kuchyně, kde se také snažíme kreativně rozvíjet schopnosti a dovednosti našich žáků.
 Škola se nachází v klidné zóně MČ Praha Řeporyje obklopena zelení školního areálu, který je využíván pro výuku i relaxační přestávky, o malých přestávkách využívají žáci pingpongové stoly na chodbách hlavní budovy.

Součástí  areálu školy  je i  víceúčelové sportovní hřiště využívané pro výuku tělesné výchovy, vlastní tělocvičnu však nemáme a využíváme proto místní Sokolovnu. Přesto zajišťujeme žákům v rámci hodin tělesné výchovy na I. stupni i výuku plavání.
Tělesné aktivity jsou zaměřeny na všechny míčové a pohybové hry, atletiku v rámci možností školy. Za vše mluví desítky sportovních ocenění, medailí i pohárů především ve florbalu a fotbale.

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V našem ŠVP jsme naše priority zaměřili na výuku cizích jazyků (AJ od 2. ročníku, AK od 7. ročníku, od 6. ročníku vyučujeme další cizí jazyk – ruský, německý, francouzský) a také výuku informačních a komunikačních technologií.
Velkou pozornost věnujeme prevenci sociálně patologických jevů a prevenci šikany , pro žáky připravujeme nejrůznější programy a besedy se zajímavými lidmi, pracujeme na řadě nejrůznějších  školních projektů.

Učitelský sbor pracuje na vysoce profesní úrovni a neustále se vzdělává.
Všichni se snaží o to, aby se žákům u nás líbilo, o čemž svědčí i stále narůstající zájem o naši školu.

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně v areálu školy s kapacitou až 350 jídel.
Podrobnější informace o naší škole naleznete na www.zs-reporyje.cz, které jsou denně aktualizovány. Na těchto stránkách si můžete také prohlédnout prezentace z našich posledních velmi zdařilých projektových dnů  – „Zvířata“, ve kterých děti projevily hluboký zájem o problematiku zvířat v té nejširší rovině.

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO