Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Poskytujeme služby v oblastech bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany

16. 12 2018 | Firma BEPR (Bezpečnostní projekty, programy) se věnuje vytipování a určování povinností firem v oblasti bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany. Postup našich služeb má čtyři etapy: první je zmapování provozních podmínek. Ve druhé etapě se přičleňují předpisy, změny a doplňky ke konkrétním podmínkám dané firmy.

Firma BEPR (Bezpečnostní projekty, programy) se věnuje vytipování a určování povinností firem v oblasti bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany. Postup našich služeb má čtyři etapy: první je zmapování provozních podmínek. Ve druhé etapě se přičleňují předpisy, změny a doplňky ke konkrétním podmínkám dané firmy. Následuje zpracování souboru povinností včetně termínů a lhůt. Ve třetí etapě si zadavatel zvolí produkt pro zavedení systému bezpečnostní prevence. Čtvrtá etapa je průběžná a představuje proces aktualizace.

Firma si může vybírat systém, který jí vyhovuje – může volit mezi informační příručkou, šanonovým uspořádáním, počítačovým programem a výkonem ve Vaší firmě v průběžné činnosti smluvně.

Informační příručka obsahuje výpisy povinností, k nimž je možné přiobjednat lhůtník a tiskopisy. Při aktualizaci výpisu povinností obdrží firma znovu ostránkovaný celek, přičemž četnost aktualizací si volí sama.

Šanonové uspořádání obsahuje výpisy k vyznačeným problematikám v rejstříku a kapsy se štítkovým označením rozsahu písemností. Založením již provedených „alibi – písemností“ do tohoto uspořádání získává firma okamžitý přehled o chybějících dokladech na provoz firmy. Při aktualizaci dostane firma jednotlivé problematiky, v nichž došlo ke změnám.

Počítačový program s datovou základnou vybraných výpisů povinností umožňuje zpracování projektů (sestav povinností) pro všechny články organizačního uspořádání firmy nebo více firem. Během několika minut zmapuje a vytiskne soubor povinností systémové prevence na jednotlivá pracoviště – provozy nebo celé organizační jednotky. Automatickým vyhledáváním termínů je možné zpracovat lhůtník „šitý“ přímo na provozní podmínky firmy, pracoviště. Výpisy názvů termínů a připočtení příslušné lhůty plnění provádí program automaticky z textů předpisů. Program jednoduchým způsobem nabízí podklady pro provádění prověrek, zpracování rizik s eliminací rizik a stovky tiskopisů.

Ušetřené peníze

Ve stručnosti jsme se snažili představit systém bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany. Podrobnějších otázek k němu samozřejmě může být více. Například nehodí se program především pro větší firmy? Nebo „jen“ pro malé? Jak ho mohou využít podnikatelé a firmy, které poskytují služby?

Systém nemohou – díky tomu, že je vždy vytvořen na konkrétní podmínky konkrétní firmy – používat všichni. Velikosti firmy odpovídají i jednotlivé systémové produkty. Pro velkou výrobní firmu se zřejmě vyplatí zvolit počítačový program, pro třeba majitele malého obchůdku zřejmě bude vyhovující publikace či informační příručka. Ve velkých firmách může být systém jakousi „skládačkou“, když zmapuje povinnosti od nejnižších organizačních článků až po zastřešující ředitelství. Umožňuje přenos dat – tj. již zpracovaných projektů a termínů na disketách, případně e-mailem.

Další otázkou může být, proč do bezpečnosti práce a ochrany zdraví investovat, zda se to vůbec vyplatí. Odpověď je jednoduchá: Systém šetří prostředky a snižuje riziko nákladů (pokuty, náhrada škod atd.). Systém BEPR ale zřejmě ušetří více – umožňuje firmě vést si agendu a kontrolu bezpečnosti práce sama, a kumulovat přitom funkce, takže nevzniknou nároky na dalšího pracovníka. Systém totiž jasně řekne: teď je třeba udělat toto, teď je třeba provést tento zápis takovouto formou, teď je třeba povolat autorizovaného revizního technika. Zároveň firma získává i přehlednou dokumentaci pro kontroly. Je to tedy pomoc svým způsobem k nezaplacení. Na podkladě nového zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se zavedením nabízeného systému BEPR můžete vyhnouti stanovení přirážky k pojistnému. Podněty pro stanovení přirážky mohou dle zákona podávat instituce OIP + Odbory + Hygieny + Policie při porušení právních předpisů.

http://www.bepr.cz/

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO